Oferta dla PODGiK i MODGiK

Powiatowym i miejskim, samorządowym służbom geodezyjnym mamy do zaoferowania wykonanie następujących usług:

Wymienione cztery rodzaje zadań stanowią aktualną potrzebę wielu ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej lub wydziałów geodezji, a ich rezultat daje zasobom cyfrowych baz danych konkretną wartość. Nieduże koszty i czas wykonania poszczególnych usług dają szansę na ich szybką realizację i wymierny efekt.

W wykonaniu każdego z prezentowanych tematów posiadamy odpowiednie doświadczenie, dysponujemy dopracowaną technologią oraz stosujemy własne rozwiązania informatyczne, które dają nam możliwość łatwego dopasowywania opracowań do różnych wymagań naszych klientów.

Szczegóły oferty znajdą Państwo w powyższych plikach pdf, do których pobrania lub przeglądnięcia zachęcamy.

Starostwa i Urzędy Miast, które będą uczestniczyć w dużych projektach geodezyjnych, współfinansowanych przez Unię Europejską, prosimy o zwrócenie uwagi na pogrubiony i podkreślony zapis w ofercie dotyczącej analizy baz EGiB i EKW. Chcieliśmy w ten sposób zaznaczyć dodatkową użyteczność naszego opracowania dla przygotowania precyzyjnych i rzetelnych warunków technicznych takiego zamówienia.

Serdecznie zapraszamy Państwa do kontaktu z nami poprzez powyższe odnośniki kontaktowe, bądź też bezpośrednio z firmą lub z osobami wymienionymi w stopkach ofert.